Abiks tellimisel

Lammutustööd, maapinnatööd, lumekoristus, krundi ettevalmistus, metsataastus

1 Kui palju maksab ühe objekti esmane konsultatsioon?

Esmane kohapealne objekti ülevaatus ning konsultatsioon ei maksa Teie jaoks midagi. Tuleme hea meelega kohapeale ning selgitame välja antud objekti eripärad ja võimalused. Läheneme igale projektile individuaalselt, on siis selleks haljastustööd koduõuel või ridaelamu vundamendi rajamine. Teeme Teile kindlasti hea pakkumise!

2 Milline on Teie masinapark?

Meie masinaparki kuulub kolm JCB 4CX Eco-t ja neli kallurit. JCB masinad on tuntud oma ökonoomsuse ja võimekuse poolest. Rohkem infot konkreetsete masinate kohta leiad http://www.jcb.ee/laadur-ekskavaatorid/4cx-eco.

Eelnimetatud ekskavaator-laadurite standardvarustusena on meil kasutusel hüdrovasar, kihv, tõstekahvlid, lumesahk. Erineva laiusega kraavide kaevamiseks on saadaval 300 mm ja 600 mm kaevekopad ning 1200 mm kallutatav planeerimiskopp.

Kokkuleppel on võimalik tellida suuri 16- ja 24-tonniseid ekskavaatoreid.

3 Milliseid ettevalmistavaid töid ma teha saan?

Kindlasti võiks varasemalt olla välja selgitatud, kas vaja läheb spetsiaalseid lubasid objekti rajamiseks ning võtta neile kooskõlastused. Uurida vastavasisulisi kohaliku omavalitsuse piires kehtivaid nõudeid, määruseid vms õigusakte.

Selgitada välja, millise laiuse, sügavuse ning pikkusega kanalisatsiooni- või kaablitrassid olema hakkavad. Võimalusel uurida, milline on kaevatava ala geoloogiline aluspõhi. Paasaluspõhja puhul kujuneb tehtava töö lõpphind suuremaks kuna kasutada on vaja vastavaid töövõtteid ja -vahendeid nt. rokson.

4 Mida arvestada kraavide ja trasside rajamisel?

Koostöös partneritega pakume võimalust organiseerida objektile vajadusel tagasitäide- killustik, liiv, haljastusmuld. Soovi korral on pinnase äravedu ning torude ja kaablite paigaldus meie poolt.

5 Tahaks koduaeda tiiki rajada, kust alustada?

Koduaeda tiigi rajamisel tuleks eelnevalt läbi mõelda mitmeid nüanse ning alati tasub nõu küsida omaalaspetsialistidelt. Kui Teil on olemas kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimused ning instantside kooskõlastused, teostame tiigi rajamise vastavalt ehitusprojektile.

6 Elan maapiirkonnas, teed kipuvad talvel kinni tuiskama, kas tulete appi?

Talvel oleme valmis ka ühekordseteks väljakutseteks lumelükkamisel. Operatiivsemaks tegutsemiseks oleks eelnevalt siiski vaja Teil uurida, millises piirkonnas meie masinad antud hetkel asuvad. Ettevõtetele pakume lumekoristusteenust hoolduslepingute alusel.

Lammutustööd, maapinnatööd, lumekoristus, krundi ettevalmistus, metsataastus